Beschouwing van het toekomstige tracé naar Universiteitscentrum De Uithof

Een tramlijn naar De Uithof. Al jaren kan lijn 12 het aantal reizigers naar De Uithof eigenlijk niet meer aan. Reizigers moeten bij de halte blijven staan of worden als vee vervoerd. En dat terwijl in de spits 22 bussen per uur rijden. Sinds enkele jaren is de discussie omtrent de aanleg van een tram naar De Uithof -om de zuid- weer hervat. Het lijkt erop dat men nu echt voornemens is de tram daadwerkelijk aan te leggen.  


Voor deze reportage heb ik op 11 maart 2009 vrijwel het gehele tracé belopen, namelijk tussen de Bleekstraat en de Heidelberglaan. Ik heb geprobeerd het traject vast te leggen in zijn oorspronkelijke vorm.

Geplaatst door Maurits Vink, 17 maart 2009
 

Het traject


Om te kunnen weten waar de tram volgens de plannen komt te liggen, heb ik gebruik gemaakt van kaarten van de Gemeente Utrecht. Deze zijn in 2008 gepubliceerd, waarna omwonenden op deze plannen konden inspreken. De trajecten en een ander relevant document van de Gemeente Utrecht zijn hieronder geplaatst.
 Link  Type  Datum  Omschrijving
  HOVomdeZuid_folder_september2008 PDF 2008 - 08 Brochure over de trambaan.
HOVomdeZuid_trace_a_september2008 PDF 2008 - 08 Gedetailleerde kaart van tracédeel A tussen de Adema van Scheltemabaan en de Koningsweg.
HOVomdeZuid_trace_b_september2008 PDF 2008 - 08 Gedetailleerde kaart van tracédeel B tussen de Koningsweg en het Academisch Ziekenhuis.
HOVomdeZuid_trace_c_september2008 PDF 2008 - 08 Gedetailleerde kaart van tracédeel C tussen het Academisch Ziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.


De fotoreportage


Ik heb door middel van een gele lijn aangegeven waar -volgens de plannen- in de toekomst de tram moet komen te liggen.
  1. Volgens de plannen loopt de tram vanaf het Centraal Station over de huidige Adema van Scheltemabaan naar de Bleekstraat. Deze busbaan is eind jaren '90 aangelegd omdat de verkeersweg over de Catharijnesingel het verkeer niet meer aankon. Omdat de tram hier samenloopt met buslijnen en taxi's, is de snelheid hier beperkt tot 50 km/h.  

  2. Toevallig was een aantal glazenwassers aanwezig met een hoogwerker om Burgerzaken een schoonmaakbeurt te geven. Vanaf 10 meter was een goed overzicht over de kruising met de Bleekstraat te maken. Lijn 12 gaat hier nog linksaf over de Bleekstraat richting het Ledig Erf. De tramlijn splitst zich net rechts buiten beeld af van de busbaan, om vervolgens parallel aan de spoorlijn de Bleekstraat te kruisen. Vanaf hier kan de tram met 70 km/h doorrijden.  

  3. Hier de kruising met de Bleekstraat. Als gezegd gaat de lijn hier bovenlangs.  

  4. Hoewel officieel nog niet aanleg tot aanleg is besloten, was het wel opmerkelijk dat archeologen al bezig waren met bodemonderzoek, vanwege de komst van een tram! Op de foto wordt net op elegante wijze de prullenbak uit de grond gehaald. Overigens begint volgens de tekeningen net achter de graafmachine halte Station Vaartsche Rijn te liggen.  

  5. De dames en heren waren op zoek naar resten van Tolsteeg. Als ik het mij goed herinner moet hier volgens hen een oude muur gelegen hebben. Omdat ik had aangegeven ze van achteren te fotograferen heb ik de hoofden even onherkenbaar gemaakt, hoewel ik denk dat ze geen bezwaar hebben. Op de foto is men aan het kijken op kaarten van KPN, om geen datakabels te raken.  

  6. Een consequentie van de aanleg is dat dit gebouw aan de Westerkade moet wijken. Zoals te zien is aan de gele lijn, loopt door de linkerhelft van het gebouw in de toekomst het tramspoor met de perrons van Vaartsche Rijn. In dit gebouw woont een aantal mensen; ook is er een trendy restaurant in gevestigd. De eigenaar heb ik niet gesproken maar het personeel zat niet echt met de toekomstige sloop.  

  7. In het gebouw huisvest ook, nooit geweten, een stichting tegen automutilatie, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Van deze kamer zelf zal echter ook niet veel overblijven, de tram gaat dwars door de kop thee heen. Halverwege de brug eindigt de halte Vaartsche Rijn.  

  8. Na het op de voorgaande foto's getoonde gebouw kruist het tracé de Vaartsche Rijn, een verbinding tussen de Oude Gracht/Singels en het Amsterdam Rijnkanaal. Op deze plek, waar nu ook het gelijkname station komt, was tot 1935 de stopplaats Utrecht Jeremiebrug. Interessant weetje: tot 1929 liep op de weg op de voorgrond de tramlijn naar Vreeswijk. Op de ophaalbrug aan de andere zijde van het spoor is hiervan nog een spoor (letterlijk) te zien.  

  9. Zicht op de Pelikaanstraat. Deze straat ligt nu al langs de drukke spoorlijnen naar Arnhem en 's-Hertogenbosch. Gelet op de tekeningen komt de trambaan hier een flink stuk de straat in, ongeveer tot de onderbroken streep, hier midden op de foto te zien.  

  10. Enkele meters verderop wordt de Albatrosstraat gekruist. Op de foto was men bezig met werkzaamheden aan een rioolgemaal, dat wegens de spooruitbreiding moet worden verplaatst.  

  11. Zicht terug op de Pelikaanstraat.  

  12. Het talud tussen de spoorbaan en de Pelikaanstraat  

  13. Zicht terug op de Pelikaanstraat.Aan het einde eindigt de Pelikaanstraat bij de Laan van Soestbergen, een drukke fietsverbinding tussen Houten/Lunetten en het centrum.  

  14. Na de kruising met de Laan van Soestbergen gaat het traject achter de begraafplaats Soestbergen langs. Ook hier is ruimte, doch beperkt.  

  15. De begraafplaats stamt uit 1830 en is een ontwerp van de landschapsarchitect Zocher. Enkele bekende aanwezigen zijn Nicolaas Beets, W.G. van der Hulst en Gerrit Rietveld. Kijkend naar de kaarten van de Gemeente lijkt het dat enkele bomen op de foto moeten sneuvelen. Of de eerste rij graven ook geruimd moet worden lijkt mij niet noodzakelijk. Wel staan er bij diverse graven bordjes of rechthebbenden zich willen melden.  

  16. Na de begraafplaats Soestbergen nadert de baan de voormalige spoorwegovergang van het Oude Houtensepad. Iets verderop wordt het spoor richting het spoorwegmuseum gekruist. Het is nog altijd onduidelijk wat er met dit Maliebaanspoor gaat gebeuren. In stand houden, huizen bouwen of een weg er op? Wat ik persoonlijk een leuk idee vond was de ombouw tot een enkelsporig tramspoor richting het spoorwegmuseum. Dan kan er vanaf het Centraal Museum met mooie museumtrams (waaronder natuurlijk de ex GETU 75, nu museumtram in Amsterdam).  

  17. Het is 2015. Vanwege een drukbezocht evenement rijdt naast een historische NBM-tram ook een Citadis in BRU-kleuren van de lijn IJsselstein - Transferium De Uithof op het pendellijntje naar het Spoorwegmuseum. Op de (bewerkte) foto komt de tram net van rechts, vanaf het centraal station. Op de achtergrond is weer de gele lijn te zien. Het nevenspoor is afgebroken. Net achter de fotograaf kruist het lijntje de Koningsweg. Daar is ook een wegkruising, want vanaf daar loopt parallel langs het tramspoor een fietspad.  

  18. Vanaf het viadukt van de Waterlinieweg over de treinsporen is een goed zicht te krijgen op het volgende trajectdeel. Zoals te zien is men flink bezig geweest het emplacement Lunetten aansluiting te verwijderen. Dit is noodzakelijk vanwege de aanstaande spoorwegverbreding tussen Utrecht Lunetten en Utrecht Centraal.  

  19. Na de Waterlinieweg gaat de lijn verder langs de spoorlijn richting Arnhem. Toevallig reed net de 1836 langs met een ICL-A-rijtuig als trein 82341 richting de Amsterdamse Watergraafsmeer.  

  20. Je bent net uit Utrecht, maar je waant je direct in een landelijke omgeving. Kassen, tuintjes, een boerderij met honden en een buitenbak (buitenmanege). Deze familie raakt enkele meters grond kwijt. Al enkele keren zijn ambtenaren van de gemeente langsgeweest, maar men is nog in onderhandeling over de prijs.  

  21. Ook hun buren raken een stuk grond kwijt.  

  22. Het is wellicht wat slecht te zien, maar ter hoogte van het bovenleidingsportaal buigt de HOV-baan af van de spoorlijn om linksaf richting het stadion te gaan.  

  23. Even een overzichtsfoto van het volgende trajectdeel. De foto is genomen vanaf de 16e etage van het Apollo-gebouw, een enorme luxe flat met appartementen vanaf 4,5 ton. Op de achtergrond is de spoorlijn Utrecht-Arnhem te zien. De tramlijn buigt af richting het Apollo gebouw door een aantal voetbalvelden.  

  24. Deze kantine moet wijken, de tram gaat er dwars door heen. Een nieuw gebouw is gepland.  

  25. Waar op deze woensdagmiddag door een basisschool een voetbaltoernooi was georganiseerd, rijdt over enkele jaren de tram. Ongeveer op deze plek beginnen ook de perrons van de halte Koningsweg.  

  26. De locatie van de toekomstige halte Koningsweg.  

  27. Dit is de kruising van de Laan van Maarschalkerweerd, Koningsweg en de Provincialeweg naar Bunnik. De drukste verkeersstroom vindt plaats tussen de Laan van Maarschalkerweerd en de Provincialeweg. De tramlijn kruist deze stroom niet gelijkvloers. Wel wordt de Koningsweg gekruist.  

  28. Op de plek waar nu het fietspad ligt is de toekomstige trambaan gepland. Deze drukke fietsverbinding op de Laan van Maarschalkerweerd wordt verplaatst naar de overkant van de weg.  

  29. Nogmaals zicht op de Laan van Maarschalkerweerd. Tussen de bomen is een Mercedes-Benz Integro van Pouw Vervoer te zien, wachtend op een spitsrit vanaf Rijnsweerd en De Uithof. Hier komt een grasbaan. Sportcomplex Zoudenbalch links, waar onder andere FC Utrecht traint, verliest haar verbinding met deze laan. Er komt een toegang bij de Koningsweg.  

  30. Iets verderop blijft de trambaan parallel aan het water om ruimte te maken voor een onderdoorgang voor het wegverkeer.  

  31. Op deze plek daalt de weg af om een gelijkvloerse kruising te creëren met de tram.  

  32. Weer een overzichtsfoto vanuit de Apollo. Nadat de tram de Laan van Maarschalkerweerd heeft gekruist steekt de tram samen met de fietsers over een nieuwe brug de Kromme Rijn over.  

  33. Het doel komt in zicht. Na de bocht komt de halte Galgenwaard, waarvan vooral werknemers van de bedrijven in Galgenwaard gebruik gaan maken. Op de zandhoop uiterst links in beeld stond vroeger de Kromhoutkazerne, maar met grootschalige nieuwbouw wil Defensie het terrein een nieuwe invulling geven. Mede gezien het streven van Het Rijk om hun werknemers zo veel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te laten maken, verwacht ik dat deze halte ook door veel legerpersoneel gebruikt gaat worden. Niet onbelangrijk is natuurlijk het stadion Galgenwaard. Bij voetbalwedstrijden kan de aan- en afvoer per tram plaatsvinden. Op de achtergrond is De Uithof al te zien.  

  34. Even een uitstapje: zicht op het centrum van Utrecht vanaf de Apollo-flat.  

  35. Dit is de (letterlijk en figuurlijk) Weg tot de Wetenschap. De verkeersweg wordt smaller en naar links verplaatst. Daarom verdwijnt het fietspad aan de linkerzijde. Rechts van de verkeersweg komt de tram op een grasbaan te liggen. Het fietspad komt rechts van de bomenrij te liggen (de uiterste rij rechts verdwijnt).  

  36. Volgende halte: Kromme Rijn. Een rustige halte zal dit worden, met stops van overvolle trams voor een tweetal reizigers. Wel is dit de enige halte die dit deel van Rijnsweerd bedient. Tevens kun je hier uitstappen voor het zwembad Krommerijn. Dat is nu nog een openluchtzwembad, maar het grote bad gaat overdekt worden.  

  37. Ter hoogte van de Wim Sonneveldlaan maakt de lijn een 'zwaai' naar rechts om de A27 te kruisen.  

  38. Het is u mogelijk nooit opgevallen, maar net voor de onderdoorgang van de A27 bevindt zich aan de oostzijde van de Weg tot de Wetenschap nog een klein woonwagenkamp. De eigenaar handelt ook in woonwagens, maar moet met de komst van de tram weg. Hij heeft nog een ander filiaal in Beesd waar meer ruimte is.  

  39. Vanuit een van de docentenkamers van de Hogeschool Utrecht is deze foto gemaakt van het trajectdeel aan de andere kant van de A27. Omdat het raam -zoals bij vele andere nieuwe gebouwen- niet openkon, is er wat reflectie te zien. Net rechts buiten beeld begint de halte Padualaan.  

  40. Het baangedeelte in De Uithof is in 2005 al omgebouwd tot HOV-baan. Hiervoor is de baan voorzien van een betonnen onderlaag met daarboven een asfaltlaag. Hierdoor is het relatief simpel om het traject tot trambaan om te bouwen.  

  41. Deze foto had ik al eerder gemaakt op 20 oktober 2008. Het mooie gebouw op de achtergrond is Casa Confetti, een recent opgeleverde studentenflat. Omdat op de Heidelberglaan de trams samen met bussen rijden en er ook veel studenten kris-kras over de baan heenlopen, is de snelheid beperkt tot 30 km/h.  

  45. De constante drukte doordeweeks bij de halte Heidelberglaan.  

  42. Zicht op de Heidelberglaan, gemaakt vanaf een parkeergarage van het Academisch Ziekenhuis op 21 oktober 2008. Daar de HOV-baan al op zijn definitieve plek ligt heb ik geen gele lijn getekend in de foto.  

  43. Na een halte bij het Academisch Ziekenhuis gaat de lijn verder over de al bestaande HOV-baan richting het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hier eindigt momenteel de baan, maar deze zal worden doorgetrokken naar een nog te bouwen transferium. Op de foto zijn een tweetal gelede Citaro's te zien, die in 2008 van Connexxion naar GVU kwamen om de gelederen te versterken. De foto is gemaakt op 9 september 2008 bij het eindpunt van lijn 11.  


Over enkele jaren ook in Utrecht? Als auteur van deze website ben ik voornemens om het project te volgen en met enige (on)regelmaat fotoreportages op het internet te zetten.
Deze pagina is 19421 keer bezocht.
Kies een taal:
Top  
Contact - FAQ - © 2006-2021 Busfoto.nl - Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd - Privacy & cookiebeleid